Galeria „Bliska odejścia” („Near Gone”) Two Destination Language (Wielka Brytania) fot. Wojciech Bryński