Sztuka/Poznanie/Działanie

Sztuka/Poznanie/Działanie - MAJ 2014 - KWIECIEŃ 2016

W ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009 – 2014

Celem projektu jest wieloaspektowa prezentacja oryginalnych zjawisk sztuki norweskiej, głównie teatralnej, zwiększenie znajomości kultury norweskiej, aktywizacja lokalnej społeczności oraz wypracowanie relacji między Bytomskim Centrum Kultury a instytucjami norweskimi, co pozwoli kontynuować współpracę w przyszłości, podczas realizacji m.in. działań o charakterze edukacyjnym.

Projekt obejmuje prezentacje działalności wybranych norweskich grup teatralnych w ramach dwóch kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu TEATROMANIA (2014, 2015) oraz cyklu HartOFFanie Teatrem. Na prezentacje grup złożą się spektakle, projekcje filmów dokumentujących pracę zespołu, spotkania z artystami. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy zespoły Jo Strømgren Kompani, NIE, Stella Polaris.

Ważnym aspektem i celem projektu jest jego wymiar społeczny – zaangażowanie w jego realizację mieszkańców miasta. Nie chcemy tylko „prezentować”, naszym celem jest stworzenie warunków do spotkania przedstawicieli różnych kultur. Służyły temu będą m.in. zajęcia warsztatowe i spotkania z zaproszonymi zespołami. Zajęcia w ramach projektu będą mieć różnorodny charakter ­ będą adresowane do różnych grup społecznych. W kolejnych latach będą brali w nich udział: studenci PWST w Krakowie - Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, młodzież i dzieci pochodzące z różnych dzielnic Bytomia, w tym najbiedniejszych, podejmiemy również próbę włączenia w nasze działania przedstawicieli mniejszości narodowych mieszkających w Bytomiu. Rezultatem warsztatów będą wspólnie zrealizowane mini spektakle, prezentowane w ramach kolejnych edycji Festiwalu TEATROMANIA oraz projektu HartOFFanie Teatrem. Zakładamy również możliwość prezentacji tych realizacji w Norwegii.

Finansowane z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych