Aktorzy Teatru Wiatyk Zapraszają!

Data: 2015-05-30 17:00:00, Miejsce: BECEK- sala Baletowa, Teatr: Teatr Wiatyk

Prezentacja fragmentów nagrań spektakli Teatru Wiatyk oraz próby warsztatowe - wydarzenie towarzyszące

Teatr Wiatyk powstał w listopadzie 1979 r. w Bytomiu. Założycielem, autorem tekstów i reżyserem spektakli był Romuald Czubak. Siedzibą teatru był bytomski klub studencki Pyrlik, początkowo na ul. Jagiellońskiej, a później na ul. Browarnianej.

Premiery:

1980 – „Gag gratisowy” / „Szybko jak pies”

1981 – „Rozdarcie”

1982 – „Droga z powrotem” / „Die Weile”

1983 – „Hotel pod ciemną gwiazdą”

1985 – „Sen Laubego”

1986 – „Świątynia i serce”

Na tle szeregu teatrów „studenckich” czy alternatywnych lat 80-tych XX w. teatr Wiatyk wyróżniał się przede wszystkim tematyką spektakli i modelem gry aktorskiej, czyli eksploracją śląskiej tożsamości regionalnej z jednej strony w połączeniu z punkową ekspresją i stylistyką aktorów na scenie z drugiej. Wszystko to doprawione było absurdalnym humorem.

Przywoływanie niemieckiej przeszłości Śląska, antysystemowe teksty polityczno-społeczne oraz  pełen absurdu charakter spektakli nie mogły oczywiście trafić do gusty ówczesnym władzom. Teksty podlegały nieustannym ingerencjom cenzorskim, a spektakle nierzadko odbywały się na zamkniętych pokazach.

 

Mimo tych przeciwności oraz swoistej specyfiki w warstwie tekstowej i konceptualnej teatr Wiatyk zyskał szerokie grono naśladowców w całej Polsce oraz uznanie poza granicami kraju. Historię teatru definitywnie zakończyła emigracja Romualda Czubaka do Niemiec w 1988 r. i jego tragiczna śmierć w miejscowości Neustadt an der Weinstraße w Nadrenii-Palatynacie w 1989 r.

W archiwach teatru zachowały się bowiem filmowe rejestracje kilku spektakli teatru. Materiał ten obejmuje ponad 2 godziny filmu, z czego w siedzibie BCK-u zaprezentowany zostanie jeden cały spektakl oraz krótkie fragmenty pozostałych (maks. 1 h).

(na podstawie materiałów zespołu)