TRANSDYPTYK

Data: 2014-05-31 18:00:00, Miejsce: Rynek w Bytomiu, Teatr: Spektakl dyplomowy studentów IV roku PWST w Krakowie, WTT w Bytomiu

"TRANSDYPTYK" 31.05.2014 (sobota), godz. 18:00 WTT, PWST w Bytomiu BILETY: 8 zł

Spektakl dyplomowy studentów IV roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. „Transdyptyk” spektakl dyplomowy studentów czwartego roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu w reżyserii i choreografii Anny Piotrowskiej - jest wyobrażeniem narodzonym z twórczości Jerzego Nowosielskiego. Istnieje kilka tropów wynikających z fascynacji obrazami Mistrza m.in.: cykl obrazów „Villa dei Misteri”, wyraźny podział na dwie grupy wykonawcze kobiecą i męską oraz próba zlokalizowania cech genderowych, jako społecznych i kulturowych norm płci zderzonych w transie, jako odmiennym stanie świadomości. 

Piotrowska zainteresowana jest relacją między dziełem malarskim, a doświadczeniem teatru abstrakcyjnego, wypełnionego niedomówieniami, które tworzą napięcia i prowokują do tworzenia odpowiedzi na niezadane pytania. Jednocześnie inspirująca jest myśl Nowosielskiego, która towarzyszy w procesie twórczym:  ...fascynuje, jak kształty i wyobrażenia znane z rzeczywistości zewnętrznej nagle nabierają jakiegoś bytu – przenoszą się do innej sfery bytu. To przygoda nie tylko duchowa, ale i emocjonalna. To tak, jakbyśmy się nagle przekonali, że potrafimy latać. (na podstawie obrazu „Martwa natura” J. Nowosielskiego z 1958 r. - rozmowa z Agatą Ławniczak, „Odra” nr 7-8, 1993 r.)

.