Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

Sprzedaż / rezerwacja biletów

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów on-line ze strony internetowej Bytomskiego Centrum Kultury w Bytomiu / www.becek.pl / oraz w kasie, w siedzibie instytucji /Plac Karin Stanek 1/ 
 
§1 – Sprzedaż i rezerwacja biletów on-line
 
1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Bytomskie Centrum Kultury, 41-902 Bytom, Plac Karin Stanek 1
 
2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a Bytomskim Centrum Kultury zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
 
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty elektronicznym przelewem bankowym on-line (eprzelewem),
c) otrzymania przez Użytkownika od Bytomskiego Centrum Kultury potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
 
3. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 
4. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego wydarzenia.
 
5. Przy każdorazowym logowaniu w systemie on-line można kupić do 10 biletów.
 
6. Ceny biletów oferowanych przez Bytomskie Centrum Kultury zawierają podatek VAT.
 
7. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (eprzelewu).
 
8. Płatności za bilety obsługuje spółka „BRACHIA” Spółka Jawna z siedzibą w Swarzędzu, os. Czwartaków 20/32, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 
9. Bilety pozostają własnością Bytomskiego Centrum Kultury do czasu odnotowania przez Bytomskie Centrum Kultury potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
 
10. Odbiór biletów zakupionych on-line: po dokonaniu płatności Użytkownik odbierze bilety w kasie Bytomskiego Centrum Kultury.
 
11. Odbioru biletów zarezerwowanych on-line i nieopłaconych należy dokonać do 7 dni, licząc od dnia rezerwacji w kasie Bytomskiego Centrum Kultury. 
 
12. W przypadku rezerwacji dokonanej na mniej niż 2 dni od daty wydarzenia bilety należy odebrać i opłacić najpóźniej na 30 minut przed seansem. 
 
13. Bilety zarezerwowane i nieopłacone w wymaganym terminie wracają do puli sprzedażowej biletów na dane wydarzenie.
 
14. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie bileterowi, wpuszczającemu widzów do sal, wydruku właściwego biletu.
 
15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany.
 
 
§2 - Sprzedaż i rezerwacja biletów w kasie
 
1. Sprzedaż biletów w kasie prowadzona jest w godzinach pracy kasy Bytomskiego Centrum Kultury, od poniedziałku do piątku od 9:00 do 19:00, w soboty i niedziele od 18:00 do 19:00 oraz zawsze na godzinę przed imprezą.
 
2. Płatności można dokonywać gotówką, kartami płatniczymi  oraz poprzez kartę ŚKUP. 
 
3. Rezerwacje biletów kasa prowadzi telefonicznie, pod numerem T: 32/ 389 31 09 w. 101
 
4. Rezerwacje telefoniczne realizowane są w miarę dostępności kasjera. Pierwszeństwo mają realizacje zamówień klientów kupujących bezpośrednio w kasie. 
 
5. Bilety zarezerwowane telefonicznie należy odebrać i opłacić w kasie Bytomskiego Centrum Kultury do 7 dni od dnia rezerwacji. Można również dokonać płatności przelewem bankowym i odebrać bilety w dniu wydarzenia.
 
6. W przypadku rezerwacji dokonanej na mniej niż 7 dni od daty wydarzenia bilety należy odebrać i opłacić najpóźniej na 30 minut przed seansem. W przypadku płatności przelewem, płatność (przelew) powinna być zrealizowana najpóźniej na dobę przed datą wydarzenia.
 
7. W dniu poprzedzającym dane wydarzenie możliwość rezerwacji telefonicznej zostaje wstrzymana. 
 
8. Bilety zarezerwowane i nieopłacone w wymaganym terminie wracają do puli sprzedażowej biletów na dane wydarzenie. 
 
 
§3 - Ochrona danych
 
1. Akceptując warunki sprzedaży / rezerwacji Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Bytomskie Centrum Kultury danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia on-line oraz drogą telefoniczną.
 
2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika w formularzu on-line są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Bytomskiego Centrum Kultury bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 
3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Bytomskie Centrum Kultury w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 
4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.
 
 
§4 - Zwrot biletów
 
1. W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Bytomskiego Centrum Kultury, Bytomskie Centrum Kultury zwraca pieniądze za bilety w kasie najpóźniej w dniu wydarzenia, którego dotyczył bilet.
 
2. Zwroty biletów, w przypadku rezygnacji Użytkownika, mogą nastąpić w kasie Bytomskiego Centrum Kultury, najpóźniej w dniu wydarzenia, którego dotyczy bilet, przed jego rozpoczęciem. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu także w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego otrzymał bilety z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
 
a) wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu"
b) zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz skan biletu.
c) opisać przyczynę zwrotu.
 
 
§4 - Postanowienia końcowe
 
1. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Bytomskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.becek.pl.

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies